Utbildning - Auschwitz

Utbildning

Vi har i samarbete med Forum för levande historia inlett ett samarbete för att ta fram ett utbildningsmaterial som kommer vara tillgängligt för skolor i samband med att utställningen öppnar. Genom att ta del av materialet får du som pedagog ett stöd i undervisningen att reflektera över vad eleverna upplevt i utställningen samt att koppla det till frågor idag som handlar om demokrati och alla människors lika värde.

Komplettera ditt besök i Malmö

Judiskt liv i Malmö – en historisk kartguide

Ge dig ut på stadsvandring, en cykeltur eller ”promenera” hemma och upptäck Malmös judiska historia med vår kartguide. Låt byggnader och personer i kartan guida dig längs vägen.

Den judiska historien är en del av stadens gemensamma historia. Är mångfacetterad och komplex. De judar som kommit till Malmö under
olika tidsepoker har haft skilda förutsättningar. Även religiösa och politiska uppfattningar har varierat över tid. Trots det har det bildats en stark, aktiv judisk församling och ett rikt föreningsliv som samlat och förenat stadens judar.

Kartguiden innehåller ett 40-tal platser i staden. Varje plats anknyter till en byggnad, person, verksamhet eller händelse som speglar Malmös judiska liv under drygt 100 år.

Historisk kartguide (PDF)

Besök Judiskt Kunskapscenter

Passa på att besöka det judiska kunskapscentret i Malmö synagoga i samband med ditt besök på Auschwitz-utställningen. Deras guider erbjuder kostnadsfria förbokade visningar och workshops om judiskt liv, traditioner, kultur och historia för skolklasser och andra grupper. I programmet ”Förintelsen och antisemitismen” får besökarna ta del av och diskutera personliga berättelser om upplevelser av antisemitism i nutid och i historien, liksom erfarenheter från Förintelsen.

Mer information här

Besök Malmö Museer – Välkommen till Sverige

Under krigsslutet 1945 förvandlades Malmö Museum från ett offentligt museum till en flyktingförläggning för de kvinnor och män som räddats ur nazismens koncentrationsläger genom Röda Korsets räddningsaktion De vita bussarna.

I utställningen Välkommen till Sverige kan du se en av de bevarade vita bussarna som visas framför slottet Malmöhus. Du kan också besöka utställning som belyser museet som flyktingförläggning. Där lyfts livsöden, fotografier och föremål från flyktingarna och de som hjälpte till.

Läs mer om utställningen

Boka in ditt besök på länken nedan

Planerar du er skolresa till utställningen i Malmö och är minst 9 personer? Hos SJ Gruppbokning erhåller du rabatt när du anger ”Auschwitz-utställning”.

För bokning kontakta gruppresor@sj.se.