Skapandet av Auschwitz - Auschwitz

Skapandet av Auschwitz

Födseln av det mest effektiva utrotningsmaskineriet

De nazistiska koncentrationslägren började byggas i Tyskland 1933. Från och med då blev de med ökande frekvens den orubbliga destinationen för motståndarna till Hitlers regim, judarna och personer som av nazistiska soldater ansågs vara ett ”oönskat element” (t.ex. som att lyssna på en förbjuden radiostation eller vara kommunist).

Modell av lägret Auschwitz-Birkenau. Gjord av Piper Bernbaum, Anna Longrigg, Michael Nugent, Madeleine Reinhart, Tristan van Leur och Robert Jan van Pelt (2016) © Musealia

Efter att andra världskriget hade förklarats började Tyskland installera dessa läger i sina ockuperade områden i hela Europa och beordrade samtidigt utvisning av fångar från andra länder.

Auschwitz var det mest dödliga (1,1 miljoner människor mördades där) av de tusentals läger som byggdes och drevs av Nazityskland och dess kollaboratörer. Anläggningen var också den största av alla. Zonen på fyrtio kvadratkilometer var hem för de tre huvudelementen som utgjorde det nazistiska lägersystemet (som bara var en del av lägret):

ETT KONCENTRATIONSLÄGER: AUSCHWITZ I

Auschwitz I erövrades av Third Reich efter ockupationen av Polen och skapades under våren 1940 av några gamla baracker, övergivna av den polska arméns artilleri i utkanten av staden Oświęcim.

Lägret utökades successivt för att möta SS:s behov. Initialt var planen att skapa ett läger för ca. 30 000 polska fångar. Den 14 juni 1940 kom den första transporten av politiska fångar. Även om det var tänkt som ett koncentrationsläger, utsattes fångar också för tvångsarbete och torterades och utrotades dagligen.

ETT FÖRINTRINGSLÄGER: AUSCHWITZ II-BIRKENAU

Uppbyggnaden av Auschwitz II – Birkenau startade hösten 1941. Lägret var uppdelat i mer än tolv olika sektioner och blev en av nyckelkomponenterna i det tyska projektet att förinta judarna från Europa.

I maj 1944 rymde lägret 90 000 fångar, fullproppat i mer än 300 baracker, beläget 3 kilometer från Oświęcim, i den lilla byn Brzezinka (Birkenau). Birkenau var hem för den största delen av massförintelsemaskineriet: de flesta av dess offer mördades i gaskamrarna där.

ETT LÄGER FÖR TVÅNGSARBETE: AUSCHWITZ III-MONOWITZ

Sedan oktober 1942 var Auschwitz III-Monowitz aktiv. Även känd som Buna, var det tänkt som ett arbetsläger för IG Farben Buna-fabriken i Monowitz.

Men, Monowitz var också ett koncentrationsläger och slavarbete var ett inslag i utrotningspolitiken. Fabrikscheferna beordrade att byta ut arbetare som försvagats av hunger och utmattning, och skickade dem direkt till gaskamrarna.

Dessutom etablerades nästan 50 underläger för att utnyttja fångarna som slavar 1942-1944 i närheten av Auschwitz.

Kapaciteten i krematorierna i Birkenau var – enligt Topf och Soehne-företagens register – mer än 4.000 kroppar om dagen. Människor mördades med hjälp av bekämpningsmedel mot skadedjur, Zyklon B, i gaskamrarna. Under den mest frenetiska perioden, våren 1944, nådde antalet mördade 10 000 om dagen.

Platsen, 60 kilometer väster om Kraków, i ett område omgivet av skogar och kärr som också var ett viktigt järnvägsnav var inte på något sätt en slump. Inget var det i det nazistiska utrotningsmaskineriet.

Betongstolpar som en gång var en del av stängslet till lägret Auschwitz (1940-1945). Stolparna täcktes med taggtråd och elektrifierad tråd, vilket säkerställde att ingen fånge kunde fly. Samling av Auschwitz-Birkenau State Museum © Musealia