Offren - Auschwitz

Offren

Prövningen för mer än 1,3 miljoner människor

Av de 1,3 miljoner deporterade, som skickades till Auschwitz av Hitlers nazistregim, var knappt 400.000 registrerade och fängslade i anläggningen. De övriga 900.000 gasades och kremerades i förbränningsugnar eller brinnande gropar inom några timmar efter deras ankomst till lägret.

Personliga bilder av livet före krigt för de 1,3 miljoner människor, mestadels judar, som deporterades till Auschwitz. Original i samlingen av Auschwitz-Birkenau State Museum, med särskilt tack till Ann Weiss. © Musealia

Det var ingen garanti att man skulle överleva även om man kommit vidare i första urvalet av SS. Dödsprocessen var systematisk, industrialiserad, så effektivitetsinriktad att väl inne i lägret översteg fångarnas medellivslängd inte mer än några veckor på grund av de extrema förhållanden de hölls i.

Karta av Franciszek Piper från Auschwitz-Birkenau State Museum

Mer än 50 procent av människorna som kom till Auschwitz dog av svält, utmattande arbete, avrättningar, tortyr och bestraffningar, sjukdomar och epidemier, pseudovetenskapliga experiment och de svåra förhållandena i det dagliga livet i lägret.

När tyskarna omringades av den sovjetiska armén, som befriade människorna i anläggningen, transporterade de nästan alla kvarvarande fångar till andra läger i vad som blev känt som dödsmarscher. Ett stort antal av dem dog på grund av utmattning, hunger, kyla och kulorna som SS-männen sköt mot de som var för svaga för att fortsätta vandringen.