Medicinska experiment - Auschwitz

Medicinska experiment

De intagna blev offer för hemska undersökningar

Tusentals människor blev offer för pseudomedicinska studier utförda i Auschwitz-Birkenau, där framstående läkare från den nazistiska apparaten ignorerade alla etiska bekymmer och utnyttjade chansen att experimentera med tusentals fångar mot deras vilja.

Den grymmaste av alla läkare som opererade i Auschwitz var SS Josef Mengele. Han valde ofta sina offer personligen vid deras ankomst på perrongen och hade en förkärlek för tvillingar.

Medicinskt instrument som användes av Dr Mengeles team i hans rasstudier. © Paweł Sawicki.

De pseudomedicinska experiment som Dr Horst Schumann och Dr Carl Clauberg, med fler, genomförde omfattade till exempel tester av sterilisering med jod, röntgen eller silvernitrat, kastrering eller artificiell insemination för att hindra den icke ariska rasen att föröka sig.

Det fanns andra vanliga metoder, såsom dödshjälp, genetisk manipulation, rasutredning och förfaranden så grymma som injektion av kemikalier i ögonen för att ändra deras färg eller till och med skapandet av konstgjorda ”siamesiska tvillingar”.

gemelas
gemelos

Offer för de nazistiska pseudovetenskapliga experimenten. Med tillstånd av USHMM.

Dessa experiment gjordes med levande patienter vars organ ofta avlägsnades utan bedövningsmedel.

Många av fångarna som användes i dessa tester dog under procedurerna. Efter att man sett effekten av hur fångarnas kroppar reagerat mördades många av dem. De få överlevande var stympade eller på annat sätt oförmögna och märkta för livet tack vare SS-läkarnas grymhet.