Exposición Aushchwitz - Agenda Cultural

Kulturellt program

Mer information om kommande evenemang

Utställningen är utformad att vara engagerande och lärorik. Under stoppet i Malmö

håller Malmö stadsbibliotek i samarbete med Nordic Exhibitions en samtalsserie om Auschwitz och Förintelsen. Samtalsserien är en del av Öppna Malmö, Malmö stads satsning för att lyfta frågor om rasism och inkludering.

Experter på Förintelsen och överlevande från de nazistiska lägren kommer att hjälpa oss att förstå verkligheten av vad som skedde utifrån deras egna perspektiv.

Alla samtalen kommer att livesändas och spelas in. Här hittar du information om kommande föredrag, föreläsningar och aktiviteter.

Inget evenemang hittades!

TIDIGARE KULTURELLA EVENTS

I utställningens regi

Vita Bussarna

Under våren 1945 i slutet av andra världskriget, räddades tusentals människor till Sverige med de vita bussarna från Nazitysklands koncentrations-, tvångsarbets- och förintelseläger. Räddningsaktionen var den största humanitära räddningsaktionen under hela andra världskriget och totalt kom cirka 17 000 personer till Sverige tack vare de vita bussarna.

Idag, drygt 75 år efter andra världskrigets slut, är frågan om människor på flykt och om de vita bussarna fortfarande aktuell. Lyssna på den intressanta berättelsen om hur aktionen kom till, om vilka människorna som deltog var och vad som faktiskt hände. Föreläser gör Johan Ekblad, till vardags verksamhetsutvecklare på studieförbundet Vuxenskolan, och Samuel Thelin, museiintendent på Malmö Museer. Johan och Samuel representerar också Vitabussgruppen inom Malmökretsen.

Förintelsen av romer – en historisk resa och personliga berättelser

Föreläsningen tar oss med på en resa genom romsksvensk och romskeuropeisk historia med Förintelsen i fokus. De visar på de konsekvenser som avsaknaden av ett erkännande av den romska Förintelsen, som kom först under sent 1980-tal, har inneburit. RIKC, Romsk informations- och kunskapscenter, tar oss även in i nutid för att undersöka hur romska livsvillkor ser ut idag kopplat till nationell minoritetslagstiftning. De berättar om sitt eget arbete och om vikten av att arbeta på såväl individuell, strukturell som diskursiv nivå gällande frågor om mänskliga rättigheter.

Auschwitz: historia, symbol och betydelse

Auschwitz är inte bara en minnesplats. Det är också en viktig del av vår civilisation. Ordet ”Auschwitz” har blivit en universell symbol och en varning för mänskligheten. I takt med att de sista överlevarna går bort blir rollen för autenticiteten hos det historiska rummet och alla bevarade föremål allt starkare.

Så fortsätter vi att berätta om Förintelsen

När rösterna från Förintelsens ögonvittnen snart har tystnat, har i stället barn och barnbarn till de överlevande tagit på sig uppdraget att berätta om Förintelsen. Men hur är det att gå ut och berätta om ens egna föräldrars eller mor- och farföräldrars upplevelser under Förintelsen?