Exposición Aushchwitz - Agenda Cultural

Kulturellt program

Mer information om kommande evenemang

Utställningen är utformad att vara engagerande och lärorik. Under stoppet i Malmö

håller Malmö stadsbibliotek i samarbete med Nordic Exhibitions en samtalsserie om Auschwitz och Förintelsen. Samtalsserien är en del av Öppna Malmö, Malmö stads satsning för att lyfta frågor om rasism och inkludering.

Experter på Förintelsen och överlevande från de nazistiska lägren kommer att hjälpa oss att förstå verkligheten av vad som skedde utifrån deras egna perspektiv.

Alla samtalen kommer att livesändas och spelas in. Här hittar du information om kommande föredrag, föreläsningar och aktiviteter.

Så fortsätter vi att berätta om Förintelsen

Berättargruppen Förintelsens efterlevande delar berättelser från sina anhörigas upplevelser under Förintelsen, och hur de själva ser på återberättandet.

När rösterna från Förintelsens ögonvittnen snart har tystnat, har i stället barn och barnbarn till de överlevande tagit på sig uppdraget att berätta om Förintelsen. Men hur är det att gå ut och berätta om ens egna föräldrars eller mor- och farföräldrars upplevelser under Förintelsen?

Tre medlemmar ur Berättargruppen Förintelsens efterlevande återger brottstycken ur sina anförvanters berättelser. I ett efterföljande samtal pratar de om hur det är att återberätta sina anhörigas upplevelser och hur barn och barnbarn kanske rent av kan tillföra något viktigt i berättandet.

Auschwitz: historia, symbol och betydelse

Pawel Sawicki från Auschwitz Memorial berättar om Auschwitz historia, platsen som symbol och dess betydelse. Samt olika aspekter och utmaningar som han och Auschwitz Memorial möter i arbetet.

Auschwitz är inte enbart en minnesplats. Det är också en essentiell del av vår civilisation. Ordet ”Auschwitz” har blivit en universell symbol och en varning till mänskligheten. När de sista av Förintelsens överlevare går ur tiden, får den historiska platsens och de bevarade föremålens autenticitet en allt större och starkare roll. Auschwitz Memorial, som skapades 1947, är en av de mest erkända institutionerna i världen. Deras arbete täcker många olika aspekter – kopplade till åminnelse, utbildning och bevarande.

Auschwitz Memorial använder ny teknologi, internet och sociala medier för att bygga ett globalt stöd och skapa en minnesgemenskap runt om i världen. De har också nått en ny publik tack vare projekt som utställningen ”Auschwitz. Not Long Ago. Not Far Away.”. I samtalet diskuterar Pawel Sawicki de olika aspekter och utmaningar som Auschwitz Memorial möter i sitt arbete.

Pawel Sawicki är pressansvarig och utbildare på Auschwitz Memorial. Han är ansvarig för deras sociala medier, som följs av 1 500 000 personer på olika plattformar. Han är även chefredaktör för det månatliga online-magasinet ”Memoria” och koordinator för utställningsprojektet Auschwitz. Not long ago. Not far away.” vid Auschwitz Memorial. Sawicki är medförfattare till podcasten “On Auschwitz” och författare till fotoboken ”Auschwitz-Birkenau. The place where you are standing…” som jämför bilder av Auschwitz II-Birkenau från 1944 med hur det ser ut på platsen idag.

Förintelsen av romer

Föreläsning och samtal om Förintelsen av romer med representanter från Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) och Malmö stads råd för den nationella minoriteten romer.

RIKC, som RIKC tillhör kulturförvaltningen i Malmö stad, tar med oss på en resa genom romsksvensk och romskeuropeisk historia med Förintelsen i fokus. De visar på de konsekvenser som avsaknaden av ett erkännande av den romska Förintelsen inneburit. Ett erkännande som kom först på sent 1980-tal. RIKC tar oss även in i nutid för att undersöka hur romska livsvillkor ser ut idag kopplat till nationell minoritetslagstiftning. De berättar även om sitt eget arbete och om vikten av att arbeta på såväl individuell, strukturell som diskursiv nivå gällande frågor om mänskliga rättigheter.

Representanterna från Malmö stads romska råd väver under föreläsningen in sina egna personliga erfarenheter och berättelser kopplade till den romska Förintelsen. Hur kan dessa historier påverka än idag?

TIDIGARE KULTURELLA EVENTS

I utställningens regi

Violeta Friedman och hennes kamp för tolerans och att minnas

Violeta Friedman bröt tystnaden, nästan 40 år efter att ha överlevt Förintelsen i januari 1945. Hon står upp mot dem som förnekar Förintelsen och talar i syfte om att sprida medvetenhet om de fasor som begicks i Auschwitz och farorna med att glömma hur den kom till.

Hyllningskonsert till offren vid Förintelsen

Konsert för att hylla Förintelsens offer av duon Pilar Angulo på piano och Emilio Sánchez Vázquez på violin. Konserten var en musikalisk resa genom andra världskrigets Tyskland och handlade om tre judiska författare som var tvungna att fly från nazisterna: violinisten Fritz Kreisler; Kurt Weill och Ernst Bloch.

Arvet från Anne Frank och hennes dagbok

Anne Frank var en judisk flicka som under andra världskriget gömde sig för att undkomma förföljelsen av nazisterna. Tillsammans med sju andra personer bodde hon i ”Secret Annex” i mer än två år, där hon skrev sin välkända dagbok ”Dagbok för en ung flicka”. Anne Frank och de andra arresterades och deporterades till Auschwitz och andra tyska nazistläger 1944. Bara Anas far, Otto Frank, överlevde kriget.

Föreställ er Auschwitz, en konferens av Paul Salmons

Vad vi tror att vi vet om det förflutna bestäms ofta av hur vi hanterar informationen i våra sinnen; en föreställning, ofta influerad av eller grundad i ett minskat antal ikoniska bilder.

Men hur exakt är informationen som dessa bilder ger?

De spanska offren i nazistregimen

Mellan 1940 och 1945 internerade Nazityskland mer än 9 000 spanska republikaner i exil i Frankrike i olika koncentrationsläger. Färre än 3 000 överlevde regimen av hunger, sjukdom, tvångsarbete och systematiska övergrepp från de tyska SS-styrkorna. Många skickades till Mauthausen och andra läger som Auschwitz. Dessa var ”spanjorerna” i det tredje rikets koncentrationsläger.

När de sista vittnena försvinner: Hur man bevarar minnet av Förintelsen

Auschwitz är fortfarande världens största kyrkogård. När de sista bödlarna och vittnena försvinner är det viktigare än någonsin att bevara och sprida dess arv. Auschwitz-Birkenau Memorial and Museum, byggt på ruinerna av det största nazistlägret, grundades 1947 för att bevara minnet av Förintelsen.

Irena Sendler. Att bevara mänskligheten i omänskliga tider

Under nazismen trängdes 400 000 människor in i det judiska gettot i Warszawa. Utan mat eller hälsovård dömdes dess invånare till en säker död. En verklighet mot vilken den polska sjuksköterskan Irena Sendler gjorde uppror och riskerade sitt eget liv för att rädda nästan 2500 barn i gettot. Elzbieta Ficowska var ett av dessa barn som lyckades undkomma skräcken tack vare den här polska sjuksköterskans generositet.

Prat av Marian Turski, Auschwitz-överlevare

Under våren 1943 tog män, kvinnor och barn, utmattade av hunger, i Warszawas getto till vapen mot ”den slutliga lösningen” och deras deportation till dödslägren, som innehöll belägringen av Hitlers trupper under 27 dagar. Detta är det mest välkända upproret mot nazisterna, även om motståndet mot Förintelsen inträffade i flera former och på flera platser; en verklighet som överlevaren Marian Turski berättar om i denna konferens.

Sanz Briz’s List: Den spanske Oskar Schindler

År 1944, året före slutet av andra världskriget, var Hungry hem för Europas sista överlevande judiska gemenskap. Detta ändrades dock när det tredje riket började sin invasion i mars. Över 800 000 judar som hittills hade undkommit den ”slutliga lösningen” deporterades till Auschwitz.
Vid den tiden var den unge spanske diplomaten Ángel Sanz Brizw ansvarig för den spanska legationen i Budapest. Genom att agera på egen hand och trots de enorma riskerna, lyckades Sanz Briz rädda över 5 000 judar från en säker död.

Arkitekturens fasa. Ett samtal med professor Robert Jan van Pelt.

SS-arkitekter spelade en nyckelroll i att göra det fysiskt möjligt att begå ett av mänsklighetens mest chockerande brott. Deras expertis var oumbärlig för att utforma och samordna byggandet av regimens dödsfabriker, för att säkerställa deras funktionalitet och effektivitet. Auschwitz är fortfarande ett av de mest kända exemplen, med tre centrala läger och mer än 40 underläger där över 1 110 000 människor dödades.

En nära berättelse om Förintelsen. Tal av Noah Klieger, Auschwitz-överlevare.

Berättelsen om Noah Klieger (1926, Strasbourg, Frankrike) handlar om smärta, tapperhet och överlevnad. Det är historien om en heroisk man som övervann fasorna i de nazistiska lägren, om ett barn som lyckades lura de hänsynslösa SS-soldaterna och överleva den nazistiska regimens fasor och delar sina erfarenheter för att sådana grymheter aldrig händer igen.