Roma-holocaust og den manglende anerkendelse - Auschwitz

Roma-holocaust og den manglende anerkendelse

Roma-holocaust og den manglende anerkendelse

Föreläsning och samtal om Förintelsen av romer med representanter från Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) och Malmö stads råd för den nationella minoriteten romer.

RIKC, som RIKC tillhör kulturförvaltningen i Malmö stad, tar med oss på en resa genom romsksvensk och romskeuropeisk historia med Förintelsen i fokus. De visar på de konsekvenser som avsaknaden av ett erkännande av den romska Förintelsen inneburit. Ett erkännande som kom först på sent 1980-tal. RIKC tar oss även in i nutid för att undersöka hur romska livsvillkor ser ut idag kopplat till nationell minoritetslagstiftning. De berättar även om sitt eget arbete och om vikten av att arbeta på såväl individuell, strukturell som diskursiv nivå gällande frågor om mänskliga rättigheter.

Representanterna från Malmö stads romska råd väver under föreläsningen in sina egna personliga erfarenheter och berättelser kopplade till den romska Förintelsen. Hur kan dessa historier påverka än idag?

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Date

Sep 12 2022

Time

6:00 pm
Category