Retningslinjer for databeskyttelse - Auschwitz

Retningslinjer for databeskyttelse

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og den frie udveksling af sådanne oplysninger og ophævelse af Direktiv 95/46/EF (den generelle databeskyttelsesforordning, GDPR), er nedenfor anført information relateret til behandlingen af disse data.

Disse retningslinjer for databeskyttelse kan blive ændret med henblik på tilpasning til virksomhedens aktiviteter og tjenester ud over de eksisterende bestemmelser. Vi minder dig om, at det er dit ansvar at tjekke dette med jævne mellemrum.

DEN ANSVARLIGE PART

Musealia Exhibitions & Museums, SL
Paseo de los Fueros 1, 1ºH
20005 San Sebastián (Guipúzcoa)
Spanien

Tlf. +34 943 44 55 79
CIF: B-17.618.745

DATABESKYTTELSESRÅDGIVER

Musealia Exhibitions & Museums, SL
Delegada de Protección de Datos
Paseo de los Fueros 1, 1ºH
20005 San Sebastián (Guipúzcoa)
Spanien

Tlf. +34 943 44 55 79
Kontakt: info@musealia.net

Formål med databehandlingen

Dine data vil blive behandlet til følgende formål:

– Til administration af virksomhedens tjenester og aktiviteter
– Til udsendelse af information om Musealias udstillinger og aktiviteter samt udarbejdelse af profiler eller brugerundersøgelser med henblik på at forbedre kvaliteten af vores ydelser.

Personoplysninger vil udelukkende blive behandlet til de ovennævnte formål, og opbevares indtil den interesserede part anmoder om tilbagetrækning af disse oplysninger.

Validering

Musealia er en spansk virksomhed dedikeret til udvikling og administration af vandreudstillinger af høj kvalitet til museer, kulturcentre og udstillingshaller. Vi bestræber os på at skabe oplevelser, der får vores gæster til at reflektere over forskellige historiske, videnskabelige eller kulturelle emner.

Nedenfor er angivet de juridiske retsgrundlag for den behandling af personoplysninger, som Musealia udfører for at opfylde sine formål og mål, afhængigt af typen af databehandling:
– GDPR: 6.1.a) Den registrerede har givet samtykke til behandling af sine personoplysninger til et eller flere specifikke formål
– GDPR: 6.1.b) Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

I alle meddelelser vil Musealia give dig mulighed for at ophæve den tilhørende tjeneste og trække dine personoplysninger tilbage.

Modtagere og internationale overførsler

Data vil ikke blive videregivet til tredjeparter, undtagen under lovligt etablerede omstændigheder. Data vil kun blive behandlet af tredjeparter med ansvar for behandling af data med henblik på at vedligeholde og sikre korrekt drift af Musealias aktiviteter og tjenester.

Interesserede parters rettigheder

De personoplysninger, som den interesserede part leverer, er korrekte og nøjagtige, og den interesserede part skal give meddelelse om eventuelle ændringer eller modifikationer af førnævnte oplysninger.

Du kan til enhver tid udøve følgende rettigheder i overensstemmelse med bestemmelserne i GDPR:
– Retten til at anmode om adgang til dine personoplysninger og alle oplysninger relateret til de behandlede data
– Retten til at anmode om berigtigelse af dine personoplysninger
– Retten til at anmode om tilbagetrækning af dine personoplysninger
– Retten til at anmode om begrænsninger i behandlingen af dine personoplysninger
– Retten til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger
– Retten til at overføre dine personoplysninger
– Retten til når som helst at trække et samtykke tilbage uden nogen indvirkning på lovligheden af databehandlingen baseret på samtykket før dets ophævelse

Med hensyn til nogle af de ovennævnte omstændigheder vil Musealia tilgå dataene på ejerens anmodning og vil kun gemme dataene med det ene formål at formulere, udøve eller forsvare klager eller – hvis det er relevant – af tvingende juridiske årsager.

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder eller har brug for oplysninger til at behandle den tilsvarende procedure, bedes du indsende en skriftlig anmodning enten til info@musealia.net eller med brevpost til databeskyttelsesrådgiveren og vedlægge en kopi af en gyldig form for ID til:

Musealia Exhibitions & Musems, SL
Delegada de Protección de Datos
Paseo de los Fueros 1, 1º H
20005 – San Sebastián (Guipúzcoa)
Spanien

For at udøve dine rettigheder bedes du vedhæfte en kopi af dit ID-dokument.

Derudover skal ethvert krav indsendes til det spanske databeskyttelsesagentur via deres elektroniske kontor: www.agpd.es