Presentation - Auschwitz Exhibition - Union Station Kansas City (MO)

Presentation

Till vänster: Ett hjulset från ett godslokomotiv från Deutsche Reichsbahn (German National Railway) och ett tyskt järnvägsspår (1930-talet) Collection of Musealia / Till höger: En kvinnas sko tillhörande en okänd deporterad till Auschwitz (1940-talet) Samling från Auschwitz-Birkenau State Museum / Båda visas på ’Auschwitz’-utställningen. © Musealia

 

Fram till idag har ett sätt att förstå omfattningen av de fasor som Nazityskland begick i Auschwitz varit att besöka lägret som ligger i den lilla polska staden Oświęcim.

Dit reser mer än 2.000.000 människor varje år för att se de autentiska resterna av lägret som har blivit den universella symbolen för Förintelsen. En Tragedi i människans historia med flera koncentrations- och Förintelseläger samt en syn på människor som utmanade synen på mänskliga värden för tiden under andra världskriget.

För första gången, reser en utställning till olika städer i världen för att visa en extraordinär samling av mer än 700 originalföremål av ovärderligt historiskt och mänskligt värde. De vittnar om ett av mänsklighetens mörkaste kapitel. Utställningen är en samproduktion med Musealia och Auschwitz-Birkenau State Museum.

Små personliga tillhörigheter från några av offren, delar från det enorma lägret, dokument och opublicerat audiovisuellt material utgör en genomarbetad- och känslosam utställning med ett tydligt mål – att i första hand få reda på hur en sådan plats kunde komma till och vad som blev dess fruktansvärda konsekvenser. Utställningen hjälper besökaren att reflektera över människans natur och hur det var i Auschwitz. Detta är något som delas av både offer och förövare.

De flesta av föremålen, bilderna och det audiovisuella materialet i denna utställning har aldrig tidigare visats för en Skandinavisk publik.

Som besökare kan du via ett ljudspår guidas genom de fyra områden som utställningen är indelad i.

MÖTET

1.- En prick på kartan.
2.- Möte.

FÖRE AUSCHWITZ

3.- Samexistens.
4.- Första världskriget och dess efterdyningar.
5.- Det tredje riket: En nation av kamrater.
6.- Culling the Nation.
7.- Utvisningen av judarna.
8.- Invasionen, ockupationen och germanismen av Polen.

AUSCHWITZ

9.- Ett tyskt koncentrationsläger i Auschwitz.
10.- Invasionen av Sovjetunionen och början av förintelsen.
11.- Utvisningar och gömda.
12.- Perrongen.
13.- Pricken på kartan.
14.- Dödsfabriken.
15.- Kanada.
16.- Livet i lägret.
17.- Uthållighet och motstånd.
18.- Dödsmarschen.
19.- Befrielse.

EFTER AUSCHWITZ

20.- Överlevare