Ankomsten - Auschwitz

Ankomsten

Bakom Auschwitz stängsel, helvetet på jorden
trenes

Ankomsten av en transport av fångar från Karpaterna vid huvudperrongen i Auschwitz. © Yad Vashem.

”Ut, ut, ut, ut!” Vi var chockade, vi visste inte vad som pågick, var vi var. Vi såg bara SS med hundar och på avstånd såg vi tusentals symmetriska ljus. Vi kom ut från vagnarna och var tvungna att ställa upp oss på led, och det var folk med randiga uniformer där… Jag frågade en av dem: ”Var är vi?” Utan att titta på mig sa han, ”Auschwitz.” … ”Vad är Auschwitz?'”

Ruth Elias
Ruth Elias, Auschwitz-överlevare

Efter all form av förnedring och marginalisering, expropriering och återslutning i getton under omänskliga förhållanden, transporterades fångar från hela det ockuperade Europa i fullproppade godsvagnar, utan vatten eller mat, till Auschwitz. Efter en resa som ibland tog dagar och dödade många, anlände de till lägrets långa perrong, känd som die Rampe (Perrongen).

Till vänster: SS Jackboots (1940-talet) Samling av Auschwitz-Birkenau State Museum. Till höger: Resväskor som deporterade hade med sig till koncentrationslägret Auschwitz (1944) Samling från Auschwitz-Birkenau State Museum © Musealia

I slutet av perrongen stod flera SS-läkare som på ett par sekunder avgjorde de deporterades öde och beslutade vem som skulle bli slav och dö av utmattning, hunger eller tortyr, vem som skulle fungera som ”försökskanin” i pseudovetenskaplig experiment och vem som skulle dödas direkt (vilket var 75-80 procent av de deporterad).

Metoden var mekanisk och mycket enkel: fångarna tillfrågades om sin ålder, sitt yrke och sin hälsa (vilket knappast kunde vara bra under de omständigheterna), och beroende på deras svar gav SS-män domen. Om tummen pekade åt ena sidan var personen arbetsför, men om den pekade åt andra sidan innebar det omedelbar avrättning.

Barn och gamla bedömdes automatiskt vara olämpliga för tvångsarbete och skickades därför direkt till gaskamrarna. Detsamma gällde för mödrar med små barn, och som en allmän regel för alla människor som anses vara svaga eller sjuka.

Medan denna makabra rit pågick var offren tvungna att ge de få tillhörigheter de bar till SS. Deras bagage lades på perrongen för att sedan skickas till Tyskland för att säljas.

De som klarat sig i urvalet, fortfarande omtumlade från den långa resan, påtvingade av slag och rop och utan att veta något om sina vänners och släktingars öde, skulle de hur som helst, möta omänskliga förhållanden som skulle leda till deras död inom veckor eller månader.

Kanada

Fångar från Kanada sektionen sorterar kläder som tagits från nyanlända för att packa och skicka dem till det tyska riket. De flesta av klädernas ägare skulle vara döda inom 24 timmar efter deras ankomst. © Yad Vashem.

Camino crematorios

En äldre kvinna går med några barn mot Auschwitz gaskammare. © Yad Vashem.